adwokat rozwód szczecin

PRZESŁANKI ROZWODU – ADWOKAT ROZWÓD SZCZECIN

Skoro tutaj jesteś i czytasz ten artykuł, to pewnie po latach udanego związku Ciebie i Twojego
małżonka zaczyna coś dzielić i oboje wiecie, że już nigdy nie będzie „tak jak kiedyś”. Zaczynasz zdawać sobie sprawę, że trwanie w tym stanie jest drogą donikąd. Wiesz, że czas nie uleczy ran w Twoim
złamanym sercu, tylko jeszcze bardziej pogrąży Cię w smutku. Nie chcesz tak żyć i postanawiasz dać
życiu drugą szansę.

Decydujesz się wnieść do sądu pozew o rozwód.

Musisz jednak wiedzieć, że orzeczenie rozwodu jest możliwe, jeśli spełnione zostaną konkretne
przesłanki. Kolokwialnie mówiąc: swoje życie, Twój konflikt z partnerem i towarzyszące temu emocje
musisz „dopasować” do konkretnych przepisów prawnych, które mówią o tym, kiedy sąd orzeka
rozwód.

Pamiętaj, że małżeństwo może być rozwiązane, jeśli nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.

Zupełność rozkładu pożycia oznacza, że pomiędzy małżonkami ustały wszystkie z wymienionych
więzi:
-więź emocjonalna i duchowa;
– więź gospodarcza;
– więź fizyczna.

Ustanie więzi emocjonalnej i duchowej oznacza wygaśnięcie między małżonkami uczuć i relacji
charakterystycznych dla związku małżeńskiego: miłości, szacunku, zaufania. Do ustalenia, że między
małżonkami nie ma wspólnoty emocjonalnej i duchowej, nie jest konieczne stwierdzenie wrogiego
lub choćby niechętnego stosunku zainteresowanych stron do siebie. Trzeba bowiem zaznaczyć, że
zachowanie poprawnych stosunków nie musi koniecznie oznaczać, że więź emocjonalna i duchowa
małżonków istnieje. Często nawet wskazane jest, żeby relacje małżonków pozostały w przyszłości
poprawne. Szczególnie istotne jest to w sytuacji, gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci.
Pamiętaj – wasze małżeństwo sąd może rozwiązać, jednak nikt i nic nie sprawi, że przestaniecie być
rodzicami. Czy tego chcesz czy nie, do momentu uzyskania przez wasze dzieci pełnoletności Ty i Twój
małżonek będziecie musieli współpracować przy ich wychowywaniu. Będzie to prostsze, jeśli między
wami zapanuje względna zgoda.

Ustanie więzi gospodarczej oznacza z kolei, że małżonkowie przestali prowadzić tak zwane wspólne
gospodarstwo domowe. Najczęściej jest to równoznaczne z tym, że małżonkowie nie mieszkają
razem. Wasza sytuacja materialna może jednak spowodować, że oddzielne zamieszkiwanie nie jest
możliwe. Wówczas ustanie więzi gospodarczej może oznaczać, że na przykład: nie robicie wspólnych
zakupów, nie gotujecie wspólnych posiłków i osobno je spożywacie, nie robicie wspólnego prania.
Wszystko zależy od konkretnej sytuacji, dlatego bardzo ważne jest dobre i wyczerpujące uzasadnienie
pozwu o rozwód.

Ustanie więzi fizycznej to nic innego, jak zaprzestanie pożycia seksualnego między małżonkami.
Musisz pamiętać o tym, że nawet sporadyczne tylko stosunki fizyczne z reguły wskazują, że rozkład
pożycia nie jest jeszcze zupełny. Sąd rozpatruje spełnienie tej przesłanki w sposób zero-jedynkowy.
Nie próbuj jednak w sposób celowy wymuszać ustania więzi fizycznej, albowiem sądy przeważnie
przyjmują, że nieuzasadniona odmowa współżycia fizycznego w trakcie związku małżeńskiego jest
zawinioną przyczyną rozpadu małżeństwa.

Jeżeli po przeczytaniu tej części artykułu dochodzisz do przekonania, że między Tobą i Twoim
małżonkiem rzeczywiście zerwane zostały wszelkie więzi emocjonalne i duchowe, gospodarcze oraz
fizyczne, to zanim zaczniesz wpisywać w wyszukiwarce internetowej frazy typu adwokat rozwód szczecin, aby
znaleźć odpowiedniego adwokata, musisz wcześniej zweryfikować, czy rozkład waszego pożycia jest
trwały.

O trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego można mówić wówczas, kiedy na podstawie okoliczności
konkretnej sprawy zasadny jest wniosek, że powrót małżonków do wspólnoty małżeńskiej we
wszystkich jej płaszczyznach – emocjonalnej i duchowej, gospodarczej, materialnej – nie nastąpi.
Chodzi o to, że nie ma szans na to, żeby małżonkowie „wrócili do siebie”.Z reguły ocenia się też, że
rozkład ma cechę trwałości dopiero po upływie dłuższego czasu od rozejścia się małżonków.
Przeważnie sądy przyjmują, że im dłuższy staż związku małżeńskiego, tym dłużej powinna trwać
rozłąka małżonków. Niemniej jednak upływ dłuższego czasu nie stanowi zawsze koniecznej przesłanki
trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego. Nie są bowiem wykluczone sytuacje, w których rozkład stał
się trwały wkrótce po jego nastąpieniu. Sytuacja taka może mieć miejsce na przykład wówczas, gdy
zaistniały okoliczności o takiej wadze i znaczeniu dla pożycia oraz tak dalece naruszające więzi między
małżonkami, że brak jest jakichkolwiek szans na ich powrót do wspólnego pożycia.

Sporządzając pozew o rozwód cały czas musisz pamiętać, żeby trzymać emocje na uwięzi. Pozew o
rozwód i jego uzasadnienie muszą być merytoryczne, to znaczy muszą zawierać przemyślane wnioski i
kompleksowe wyjaśnienie opisanych przeze mnie przesłanek rozwodu. Nie wszystko też w pozwie o
rozwód możesz lub powinieneś pisać. O tym, co może/powinien zawierać pozew o rozwód, do
jakiego sądu go złożyć i jaką opłatę z tego tytułu będziesz musiał wnieść, napiszę w kolejnym artykule.

Adwokat rozwód Szczecin

W razie gdybyś potrzebował/ała wsparcia przy sporządzeniu pozwu o rozwód lub w przypadku, kiedy
w toku sprawy sądowej uznasz, że jednak pomoc adwokata jest niezbędna, to zapraszam do
kontaktu.

ADWOKAT SZCZECIN

Adam Popławski