Dla Klientów indywidualnych

Poczucie bezpieczeństwa w codziennych sprawach – to według mnie ma dawać Ci współpraca z adwokatem. Odpowiem więc na wszystkie Twoje pytania – przystępnie wyjaśnię Twoją sytuację i przedstawię możliwe rozwiązania.

W czym mogę Ci pomóc:

Prawo cywilne w tym odszkodowania

Jest to prawo życia codziennego regulujące szeroko rozumiane stosunki społeczno-gospodarcze zarówno o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym. W tym zakresie odważnie i zdecydowanie reprezentuję swoich Klientów w sprawach o:

• zapłatę i zwrot udzielonych pożyczek;
• odszkodowanie wynikające zarówno z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jak i z czynów niedozwolonych;
• zadośćuczynienie za naruszenie dób osobistych;
• odszkodowanie i zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia oraz śmierć osoby najbliższej;
• odwołanie darowizny;
• ochronę własności i posiadania;
• zniesienie współwłasności.

Prawo rodzinne

Sprawy rodzinne zawsze należą do spraw bardzo trudnych ze względu na towarzyszące im emocje. Wiem, jak wyczerpująca może być walka w sądzie, dlatego swoim Klientom oferuję wsparcie, zrozumienie i opiekę od pierwszego spotkania do ostatecznego zakończenia postępowania. Z powodzeniem mogę reprezentować Cię między innymi w sprawach o:
• rozwód (z orzekaniem lub bez orzekania o winie);
• separację;
• ustanowienie rozdzielności majątkowej;
• podział majątku wspólnego;
• alimenty;
• kontakty z dzieckiem;
• ustalenie miejsca pobytu dziecka;
• pozbawienie bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej;
• ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa.

Prawo spadkowe

Testament i spadek często są zarzewiem konfliktu między ludźmi. Niejednokrotnie spadkobiercy nie są zgodni co do zasad dziedziczenia, podziału majątku spadkowego lub wypłaty należnego zachowku. Będę Cię kompetentnie reprezentować przede wszystkim w sprawach o:
• nabycie spadku;
• dział spadku;
• zachowek;
• unieważnienie testamentu;
• zapis testamentowy;
• odpowiedzialność za długi spadkowe.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Praca jest jedną z głównych aktywności człowieka, ponieważ to w miejscu pracy każdy z nas spędza dużą część swojego życia. Relacje między pracownikami albo między pracownikami a pracodawcą często są zaburzone, co prowadzi do konfliktów, które finał znajdują w sądzie. Pomogę Ci ograniczyć stres związany z tym trudnym postępowaniem, zwłaszcza w sprawach o:

• ustalenie stosunku pracy;
• uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne;
• przywrócenie do pracy;
• wypłatę wynagrodzeń i inne świadczeń z tytułu stosunku pracy;
• odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy;
• mobbing;
• renty i emerytury.

Prawo karne

Adwokat jest zobowiązany do obrony interesów swego Klienta w sposób odważny. Obrona ta nabiera szczególnego znaczenia w sprawach karnych, gdzie ważą się przyszłe losy ludzkie. Dlatego niezależnie od tego, czy jesteś podejrzanym, oskarżonym czy pokrzywdzonym – potrzebujesz pomocy profesjonalnego adwokata, który zapewni prawidłowy tok postępowania oraz zadba, by wszystkie okoliczności przemawiające na Twoją korzyść ujrzały światło dzienne. Skontaktuj się ze mną, jeśli potrzebujesz pomocy w następujących kwestiach:
• ustalanie skutecznej taktyki obrończej;
• świadczenie pomocy podejrzanym na etapie postępowania przygotowawczego (uczestnictwo we wszystkich czynnościach na tym etapie postępowania, poczynając od zatrzymania);
• obrona oskarżonych w procesach karnych, karnych gospodarczych, karnoskarbowych i wykroczeniowych we wszystkich instancjach,
• reprezentowanie oskarżycieli posiłkowych i prywatnych;
• sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia, składanie wniosków oraz reprezentacja w sprawach o: odroczenie wykonania kary, przerwę w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, rozłożenie orzeczonych kar pieniężnych i kosztów na raty.

Znam swoje mocne strony
Dlatego proponuje Ci konkretne rozwiązania

Skontaktuj się ze mną