Obsługa Prawna Firm Szczecin

Sam, prowadząc kancelarię, jestem przedsiębiorcą. Dlatego rozumiem bolączki innych osób, mających własną działalność gospodarczą. Moje specjalizacje to główne praca w zakresie prawa gospodarczego, prawa handlowego oraz prawa pracy. Oferuję również doradztwo prawne. Moim zadaniem jest przewidzieć problemy, które możesz napotkać prowadząc swoją działalność biznesową oraz rozwiązać te już istniejące. Oferuję kompleksową obsługę prawną Szczecin. Stała obsługa prawna zapewnia Ci komfortowe warunki prowadzenia firmy – ja zajmuję się kwestiami prawnymi, a Ty tym, na czym znasz się najlepiej – prowadzeniem swojej firmy.

Oferuję zarówno doraźne usługi, którymi są porady prawne, jak i stałą obsługę prawną firm Szczecin – na przykład na podstawie miesięcznego ryczałtu.

Obsługa prawna firm i przedsiębiorców oraz podmiotów gospodarczych (w szczególności spółek prawa handlowego, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, fundacji i stowarzyszeń) obejmuje przede wszystkim:

Sporządzanie i weryfikowanie
dokumentów

Pomagam przedsiębiorcom w założeniu i prowadzeniu z sukcesem działalności gospodarczej. W tym zakresie przygotowuję wszelkie niezbędne dokumenty, a w szczególności:

• akty założycielskie (umowy spółek, statuty fundacji i stowarzyszeń), akty wewnętrzne oraz projekty uchwał organów;
• wnioski o rejestrację zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym;
• wnioski o upadłość likwidacyjną i upadłość z możliwością zawarcia układu.

Weryfikuję również pod względem prawnym dokumenty sporządzone przez Klientów.

Negocjowanie umów

W imieniu swoich Klientów przygotowuję projekty umów i uczestniczę w procesie negocjacyjnym, aż do ich zawarcia. Przemyślana, precyzyjna i poprawna pod względem formalnym umowa to często klucz do powodzenia danego przedsięwzięcia biznesowego i gwarant jego powodzenia w przyszłości. 

Spory sądowe i administracyjne

Kiedy sporu nie można załatwić polubownie lub na drodze mediacji, konieczne jest wdanie się w spór sądowy. Prowadzę w imieniu swoich Klientów postępowania sądowe przed sądami gospodarczymi, cywilnymi i administracyjnymi. Zawsze wskazuję Klientom strategię prowadzenia danego postępowania sądowego ustaloną w taki sposób, aby jak najlepiej oraz jak najpełniej zabezpieczyć dochodzone roszczenie oraz w pełni wykorzystać istniejący w sprawie materiał dowodowy.

Sprawy karne gospodarcze
i karnoskarbowe

Prowadzenie firmy to nie tylko ryzyka natury ekonomicznej. Nierzadko z prowadzeniem działalności gospodarczej wiążą się również zagrożenia o charakterze prawnokarnym. W związku z tym pomagam przedsiębiorcom, członkom zarządów, dyrektorom finansowym, księgowym oraz wszystkim innym osobom zagrożonym odpowiedzialnością karną i karnoskarbową – poczynając od etapu zatrzymania, poprzez postępowanie przygotowawcze, jurysdykcyjne, kończąc na wykonawczym. Reprezentuję osoby obwinione, podejrzane i oskarżone. Pomagam także osobom pokrzywdzonym przestępstwem (oskarżycieli posiłkowych i prywatnych), reprezentując i chroniąc ich interesy.

Windykacja

Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzykiem niewypłacalności kontrahentów. Dlatego też oferuję pomoc prawną w skutecznym i szybkim dochodzeniu wszelkich należności na etapie przedsądowym, sądowym, egzekucji komorniczej.

 

Obsługa Prawna Szczecin

Pomagam klientom w sprawach, które dla wielu przedsiębiorców w Szczecinie i w Polsce wydają się trudne lub niemożliwe do rozwiązania. Będąc profesjonalnym adwokatem oferuję szeroki zakres usług prawnych oraz pomoc w różnego rodzaju sprawach, jak np. w sporządzaniu umów, negocjowanie kontraktów, prowadzenie sporów sądowych i mediacji gospodarczych.

Jestem pewny, że jako adwokat świadczę obsługę prawną na najwyższym poziomie, co potwierdzają opinie o mnie i o świadczonych przeze mnie usługach od moich klientów: opinie o kancelarii adwokackiej adwokat Adam Popławski | Szczecin

 

Skup się na swoim biznesie
Pozwól mi rozwiązać swoje problemy prawne. Gwarantuję, że pomoc prawna i poziom obsługi prawnej będzie na najwyższym możliwym poziomie.

Skontaktuj się ze mną