Mediacje Szczecin

Mediacje to nic innego jak jeden ze sposobów rozwiązywania sporów – to próba polubownego zakończenia sprawy tak, by w najpełniejszym stopniu zrealizować oczekiwania obu stron co do jej rozstrzygnięcia. Mediacje są dla uczestników dużo mniej stresujące, ponieważ nie odbywają się przed sądem – nie uczestniczysz w rozprawie. Mediacja to spotkanie stron sporu z mediatorem – czyli osobą, która została wykształcona i przygotowana do prowadzenia takich spotkań. Rola mediatora polega na zorganizowaniu całej procedury i czuwaniu nad jej przebiegiem. Nie wydaje on żadnych decyzji, ani nie narzuca rozwiązań – pomaga stronom rozmów w dojściu do porozumienia.

Mediacje mogą toczyć się w niemal każdej sprawie (na przykład rodzinnej, cywilnej, karnej czy gospodarczej) – warunkiem jest jedynie to, by obie strony zgodziły się do nich przystąpić. Również sądy coraz częściej na samym początku każdego postępowania sądowego kierują sprawy do mediacji. Tym bardziej, że pozytywny wynik mediacji, jakim jest ugoda, kończy sprawę sądową. Ugoda zastępuje więc wyrok i nadaje się do egzekucji.

Zalety mediacji

  • szybkość
  • niskie koszty
  • poufność
  • dobrowolność
  • obustronne korzyści
  • poczucie bezpieczeństwa
  • dostępność

Zatem, jeśli tylko istnieje taka możliwość, zachęcam swoich Klientów do podjęcia mediacji jeszcze przed wdaniem się w kosztowny spór sądowy. Przeprowadzenie mediacji jest oczywiście tańsze i szybsze – a przy dobrej woli obu stron także pozwala osiągnąć satysfakcjonujące wszystkich rozwiązanie.

Jako mediator prowadzę postępowania mediacyjne przede wszystkim w sprawach gospodarczych, cywilnych i rodzinnych. Ukończyłem stosowne szkolenia i zostałem wpisany jako mediator na listy:

1 / Sądu Okręgowego w Szczecinie,
2 / Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie,
3 / Centrum Mediacji i Negocjacji Biznesowych w Szczecinie.

Jestem również wykładowcą z zakresu mediacji w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie oraz w Collegium Da Vinci w Poznaniu – prowadzę tam szkolenia i wykłady.

Mediacje w mojej kancelarii prowadzone są zgodnie ze standardami ustalonym przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz zgodnie z regulaminem wyznaczonym przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Potrzebujesz pomocy adwokata – mediatora?
Służę pomocą

Skontaktuj się ze mną