prawo karne adwokat szczecin

Obrona w sprawach karnych

Moją specjalizacją jest obrona w sprawach karnych – praktykę zdobywałem przez lata w renomowanej szczecińskiej kancelarii karnej.

Posiadam szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu zarówno spraw karnych, spraw karnych gospodarczych, jak i spraw karnych skarbowych.

Prawo karne adwokat Szczecin

Do tej pory jako obrońca występowałem w skomplikowanych i wieloaspektowych procesach karnych dotyczących przestępczości zorganizowanej, przestępstw gospodarczych (przestępstwa tak zwanych „białych kołnierzyków”) i karnoskarbowych, oszustw, zabójstw, przestępstw narkotykowych, a także w sprawach dotyczących przestępstw pospolitych oraz przestępstw bandyckich (przykładowo: kradzieże, rozboje, pobicia, jazda pod wpływem alkoholu). Jestem członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Adwokatów Karnych (European Criminal Bar Association).

Musisz mieć świadomość, że – niezależnie od tego czy jesteś podejrzanym, czy oskarżonym – potrzebujesz pomocy adwokata, który zapewni prawidłowy tok postępowania oraz zadba, by wszystkie okoliczności przemawiające na Twoją korzyść ujrzały światło dzienne. Pamiętaj: niezależnie od tego, w jakiej roli występujesz w procesie karnym – podejrzanego czy oskarżonego – masz ustawowo zagwarantowane prawa, a w szczególności prawo do obrony. Powinieneś z tego prawa skorzystać jak najlepiej.

Niezależnie od charakteru popełnionego przez Ciebie czynu, jestem w stanie zagwarantować Ci sprawiedliwy proces.

Opierając się na zdobytej wiedzy i na bogatym doświadczeniu w prawie karnym, jako adwokat jestem w stanie zapewnić osobom podejrzanym oraz oskarżonym skuteczną pomoc na każdym etapie postępowania, to jest:

– w postępowaniu przygotowawczym;

– w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji;

– w postępowaniu przed sądem drugiej instancji;

– w postępowaniu karnym wykonawczym;

– w postępowaniu kasacyjnym;

– w postępowaniu o wznowienie postępowania.

Każda sprawa karna jest inna, dlatego rola obrońcy wymaga wychodzenia poza schematy i nieszablonowego podejścia. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w wielu procesach karnych jestem w stanie opracować, a następnie realizować zindywidualizowane strategie (taktyki) procesowe w celu osiągnięcia konkretnego i korzystnego dla Ciebie rezultatu.

Reprezentacja pokrzywdzonych

Trzeba pamiętać o tym, że adwokat nie tylko broni osoby podejrzane lub oskarżone. Równie często występuje w procesie karnym także w roli pełnomocnika pokrzywdzonych przestępstwem. Wówczas jego zadanie jest inne: zamiast bronić – oskarża (samodzielnie lub wspomaga prokuratora) lub w inny sposób dąży do jak najlepszego zabezpieczenia interesów pokrzywdzonych przestępstwem.Doświadczenie obrończe zdobyte w wielu trudnych i zawiłych procesach karnych pozwoliło mi dostrzec uchybienia popełniane przez oskarżycieli publicznych (prokuratorów). Dzięki temu wiem, jakich błędów nie popełniać występując w sprawie karnej w roli pełnomocnika oskarżycieli subsydiarnych lub oskarżycieli prywatnych, aby w rezultacie „sprawiedliwości stało się zadość”. Pokrzywdzonym pomagam również w osiągnięciu zadowalającego naprawienia szkody, zadośćuczynienia czy odszkodowania. Reprezentuję ich również w postępowaniach sądowych dotyczących dochodzenia roszczeń cywilnych związanych ze szkodą wynikającą z popełnionego przestępstwa.

Profesjonalizm

Współpraca ze mną oznacza, że Twoja sprawa zostanie poprowadzona według zasad opisanych w zakładce Jakość usług.Ponadto gwarantuję Ci, że obrona w Twojej sprawie będzie prowadzona aktywnie. Jako Twój obrońca:

– będę uczestniczył we wszystkich czynnościach postępowania (w szczególności we wszystkich przesłuchaniach);

– zadbam o zabezpieczenie i przestrzeganie przysługujących Ci praw;

– będę weryfikował zasadność podejmowanych w Twojej sprawie czynności przez organy ścigania lub sąd;

– udzielę Ci niezbędnego wsparcia i na bieżąco będę informował o aktualnym stanie sprawy.

Jeżeli takiego podejścia oczekujesz – jestem do Twojej dyspozycji.

 
ADWOKAT SZCZECIN

Adam Popławski