Kiedy tymczasowe aresztowanie jest uzasadnione? Prawo karne Szczecin.

Areszt – brzmi groźnie, ostatecznie i skutkuje tymczasowym pozbawieniem wolności.  Kiedy sąd może zastosować taki środek i jakie prawa ma osoba aresztowana? Czy aresztowanie tymczasowe to już początek wyroku? Na te i wiele więcej pytań za chwilę Ci odpowiem.

 

Tymczasowe aresztowanie – środek zapobiegawczy w postępowaniu karnym

Aresztowanie tymczasowe podejrzanego następuje na wniosek prokuratora. Oczywiście sam wniosek nie wystarczy. Niezbędne są dowody, które potwierdzą, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że dana osoba rzeczywiście popełniła zarzucany jej czyn. Jeżeli argumenty prokuratora nie będą wystarczająco silne, wniosek może zostać oddalony. Dlatego w przypadku toczącego się wobec Ciebie lub Twojej osoby bliskiej postępowania karnego, warto skorzystać z pomocy obrońcy, który będzie w stanie reprezentować Cię w sądzie.

 

Pamiętaj!

Tylko sąd ma prawo do zastosowania tymczasowego aresztowania.

 

Przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania – prawo karne Szczecin.

Tymczasowe aresztowanie następuje zazwyczaj na podstawie jednego lub kilku z poniższych powodów.

 

  1. Aby zapobiec potencjalnej ucieczce oskarżonego – zwłaszcza, gdy nie ma on stałego miejsca pobytu w kraju. Wtedy areszt jest rodzajem zabezpieczenia, by dana osoba pojawiła się na prowadzonych czynnościach lub na rozprawie sądowej.
  2. W przypadku podejrzenia o próbę manipulacji świadków, na przykład poprzez nakłanianie do składania fałszywych zeznań lub utrudniania postępowania w inny sposób (tak zwane matactwo).
  3. Jeżeli oskarżenie dotyczy zbrodni lub występku o karze pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, albo gdy wyrok sądu pierwszej instancji był karą pozbawienia wolności nie niższą niż 3 lata.

 

Istnieją jednak wyjątki od tych zasad, czyli sytuacje, w których mimo wspomnianych przesłanek, można odstąpić od stosowania tymczasowego aresztowania. Dzieje się to, gdy:

  • areszt zagroziłby życiu lub zdrowiu oskarżonego,
  • pozbawienie wolności skutkowałoby wyjątkowo negatywnymi konsekwencjami – nie tylko dla oskarżonego, ale też członków jego najbliższej rodziny.

 

Przykładem może być sytuacja, w której podejrzany jest jedynym żywicielem rodziny, a areszt uniemożliwiłby mu kontynuowania pracy, czyli powodował utratę środków do życia.

 

Prawa osoby aresztowanej – prawo karne Szczecin

Areszt tymczasowy bazuje tylko na podejrzeniu, czyli wina oskarżonego nie jest jeszcze udowodniona. W związku z tym przysługuje mu pełne prawo do kontaktu ze swoim obrońcą bez obecności innych osób (w szczególnych przypadkach prokurator może być obecny podczas rozmów lub zastrzec kontrolę korespondencji).

 

Areszt w postępowaniu przygotowawczym trwa nawet do 3 miesięcy, ale powinien zostać natychmiast uchylony lub zmieniony, jeśli odpadną przesłanki do jego dalszego stosowania (na przykład nowe dowody w sprawie).

 

Kiedy areszt nie jest konieczny? 

Aresztowania nie muszą obawiać się osoby, wobec których przewiduje się karę w zawieszeniu lub łagodniejszą niż potencjalny areszt. Jeżeli za popełnione przestępstwo grozi oskarżonemu mniej niż rok pozbawienia wolności, również uniknie on aresztowania. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy podejrzany został przyłapany na popełnianiu przestępstwa, bezpośrednio po nim lub gdy utrudnia postępowanie, na przykład nie stawiając się na wezwania.

 

Masz dodatkowe pytania? Nie wahaj się napisać lub zadzwonić – chętnie rozwieję Twoje wątpliwości!

Prawo karne Szczecin

ADWOKAT SZCZECIN

Adam Popławski