prawo rodzinne szczecin

Konflikt o dziecko – jak wygląda władza rodzicielska po rozwodzie? Prawo rodzinne Szczecin

Istnieją dwa główne powody burzliwych rozpraw rozwodowych w sądzie: majątek lub dzieci. Dziś pod lupę wezmę zasady podziału opieki nad dzieckiem między rodzicami w sytuacji najtrudniejszej: gdy nie mogą samodzielnie dojść do porozumienia. Wtedy decyzję musi podjąć sąd.

 

Dobro dziecka na pierwszym miejscu – prawo rodzinne Szczecin 

Brak porozumienia między rodzicami w kwestii opieki nie musi oznaczać przyznania władzy rodzicielskiej tylko jednemu z nich. Dla sądu priorytetem jest dobro dziecka i to właśnie ono definiuje prawa rodziców do opieki nad synem lub córką.

 

Ograniczona władza rodzicielska – co to oznacza?

W praktyce to mniejszy zakres uprawnień w sprawie podejmowania decyzji na temat życia dziecka. Krótko mówiąc: jako rodzic z ograniczoną władzą rodzicielską nie masz wpływu na wszystkie aspekty dotyczące wychowania dziecka. Jednak w żaden sposób nie jesteś wykluczony z otoczenia swojego syna lub córki: nadal masz prawo podejmować decyzje w istotnych sprawach życia dziecka oraz spotykać się z nim.

O przyznaniu uprawnień do opieki nad dzieckiem decydują m.in.:

  1. warunki mieszkaniowe rodziców,
  2. zarobki,
  3. warunki do rozwoju osobowego dziecka,
  4. więź z każdym z rodziców.


Pamiętaj!

Jeżeli jedno z rodziców zmieniło miejsce zamieszkania i chce opiekować się dzieckiem naprzemiennie z drugim rodzicem na równi praw (tzw. władza naprzemienna), sąd może nie uwzględnić taki wniosek. Powód? Dziecko musi zmienić swoje miejsce zamieszkania i otoczenie.

 

Kiedy rodzic przekracza swoje kompetencje – prawo rodzinne Szczecin 

Rozwód z konfliktem w tle często zostawia po sobie wzajemny żal, niesmak i niechęć. Może to doprowadzić do sytuacji, w której rodzic zacznie przekraczać swoje uprawnienia względem dziecka, ignorując jednocześnie prawa drugiego. Przejawia się to np. poprzez samodzielne zarządzanie wszystkimi kwestiami czy utrudnianie kontaktu z matką/ojcem.

Będąc w takiej sytuacji, możesz poczuć brak jakiejkolwiek kontroli i wpływu. Może obudzić się w Tobie gniew i frustracja. Nie słuchaj tych doradców. Próba egzekwowania swoich praw przy użyciu siły czy gróźb nie jest rozwiązaniem, a wręcz działa na Twoją niekorzyść. Zamiast ulegać negatywnym emocjom, możesz złożyć wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej byłemu partnerowi lub partnerce. Sąd w ramach owego ograniczenia będzie kontrolował przestrzeganie praw przez nadużywającego swoje kompetencje rodzica. Skutek? Zapunktujesz w oczach sądu i odzyskasz pełną możliwość uczestniczenia w życiu dziecka. Jeżeli potrzebujesz pomocy przy przygotowaniu takiego wniosku, nie wahaj się napisać i zapytać o radę.

 

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Prawdopodobnie jedna z najtrudniejszych dla dziecka sytuacji: pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. Powodem mogą być:

  1. nadużycia wobec dziecka (np. znęcanie się fizyczne lub psychiczne),
  2. rażące zaniedbania obowiązków rodzicielskich,
  3. trwały brak zainteresowania dzieckiem,
  4. trwała przeszkoda uniemożliwiające sprawowanie opieki (np. skazujący wyrok karny).

Rozwód to trudna sytuacja dla całej rodziny. Należy jednak starać się przejść przez ten trudny okres   w możliwie bezbolesny sposób – dla dobra dziecka, jak i własnego.

Masz dodatkowe pytania? Nie wahaj się napisać lub zadzwonić – chętnie rozwieję Twoje wątpliwości!

Prawo rodzinne Szczecin 

 

 

ADWOKAT SZCZECIN

Adam Popławski