adwokat szczecin

Walka z nieuczciwym najemcą

Czy zdarzyło Ci się wynajmować mieszkanie lokatorom, którzy pomimo obowiązującej ich umowy najmu, w której określone zostały warunki korzystania z niego i wysokość należnych Tobie opłat, przestali płacić za wynajem? Zmuszony byłeś do nieprzyjemnej konfrontacji z lokatorami, którzy nie chcieli opuścić zajmowanego przez nich lokalu, uniemożliwiając Ci czerpanie niego korzyści finansowej? Myślę, że każdy wynajmujący chociaż raz spotkał się z podobną sytuacją i nie wiedział, co wtedy zrobić. Nikt przecież nie czuje się komfortowo „wyrzucając” kogoś na bruk, jednak każdy wynajmujący pozwalając niewypłacalnemu lokatorowi swobodnie korzystać ze swojej nieruchomości czuje się wyzyskiwany.

 

Ochrona praw lokatorów

Okazuje się, że prawo chroni także wynajmującego i daje mu narzędzia, by ten nie znalazł się w opisanej wyżej sytuacji. Mowa tutaj o art. 11 ustawy o ochronie praw lokatorów, z którego to przepisy wynika między innymi, iż właściciel może wypowiedzieć nieuczciwemu lokatorowi umowę najmu, w przypadku gdy lokator jest w zwłoce z zapłatą czynszu za 3 pełne okresy płatności, pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.

 

Zabezpieczenie roszczeń wynajmującego

Jeśli wynajmujący ma prawidłowo skonstruowaną umowę najmu, to zapewne znajduje się tam zapis o kaucji, która właśnie w takich wypadkach wydaje się być szczególnie ważnym elementem tego dokumentu. Stanowi ona zabezpieczenie roszczeń wynajmującego, m.in. o zapłatę czynszu najmu i innych opłat czy roszczeń o naprawienie szkody. Należy jednak wiedzieć, że wysokość kaucji nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

 

Najem okazjonalny

Jeśli wysokość kaucji jest niska i nie pokrywa ona należności, wynajmujący może złożyć pozew o zapłatę zaległego czynszu lub wniosek o eksmisję. Jednak, w związku z długim czasem trwania postępowania o eksmisję, wynajmujący, by uniknąć tak psychicznie obciążających sytuacji, może zawrzeć z lokatorem umowę najmu okazjonalnego, która upraszcza i przyspiesza proces eksmisji i co więcej, nie pozbawia wynajmującego możliwości eksmisji nieuczciwego lokatora w okresie ochronnym, czyli między 1 listopada a 31 marca.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu umowy najmu i chcesz, by chroniła ona Twoje interesy, skontaktuj się ze mną.

 

ADWOKAT

Adam Popławski