Rozwód, a separacja

W przeważającej większości małżeństw, nawet tych szczęśliwych i uznawanych za nierozerwalne, przychodzi czas kryzysu. Jest on związany z wieloma czynnikami, często nawet trudno małżonkom wskazać jego przyczynę. Problemy rodzinne, sytuacje kryzysowe, pojawiająca się choroba, utrata pracy, problemy z dziećmi, przemoc domowa czy romans – to typowe czynniki mające wpływ na psucie się relacji między małżonkami. Niektóre pary walczą o związek dla siebie lub dobra dzieci, wierząc, że przetrwają kryzys i nadal będą szczęśliwi. Inne się poddają, lub uznają, że nie warto się męczyć lub że nie da się uratować ich relacji. Ci drudzy decydują się na rozwód. Pierwsi, jeśli wierzą jeszcze we wspólną przyszłość – na separację. W tym artykule wyjaśnię Ci, czym różnią się te dwie możliwości i jakie są ich skutki.

 

Podobieństwa separacji i rozwodu:

– Zarówno w przypadku orzeczenia o rozwodzie i o separacji należy wnieść pozew do sądu okręgowego w miejscu zamieszkania małżonków. Opłata w związku z pozwem w obu przypadkach jest taka sama i wynosi 600 złotych.

– W przypadku rozwodu jak i separacji dochodzi do powstania rozdzielności majątkowej małżonków o czym orzeka sąd. To on wydaje też decyzje o władzy rodzicielskiej, kontaktach z dzieckiem, kosztach jego utrzymania i wychowywania, o warunkach mieszkaniowych dziecka i obojga małżonków.

 

Różnice separacji i rozwodu:

– Uzasadnieniem orzeczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, w przypadku separacji zupełny rozkład pożycia.

– Rozwód jest nieodwracalnym procesem, separacja może zostać „cofnięta”, co oznacza, że w przypadku jej zniesienia ustają jej skutki: małżonkowie ponownie są związani prawami i obowiązkami małżeńskimi w myśl Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Małżonkowie wracają do ustroju wspólności majątkowej, chyba że wnoszą o inne rozwiązania majątkowe.

– Przy orzeczeniu separacji małżonkowie nadal formalnie są małżeństwem, nie mogą więc wstąpić w inny związek małżeński. Co więcej są też zobowiązani do wierności, gdyż ta może być pomocna w decyzji o umorzeniu separacji.

– Przy separacji małżonkowie zobowiązani są do wzajemnej pomocy, nie tylko materialnej, ale również duchowej.

– Przy orzeczeniu separacji małżonek nie może powrócić do nazwiska, które nosił przed wstąpieniem w związek małżeński. Po rozwodzie małżonek może zostać przy obecnym nazwisku bądź wrócić do tego sprzed wstąpienia w związek małżeński.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, jakie są jeszcze różnice między rozwodem a separacją lub zastanawiasz się, jaką Ty powinieneś podjąć decyzję i szukasz kogoś, kto pomoże Ci ją podjąć (po zapoznaniu się z twoją konkretną sytuacją) – zadzwoń lub napisz do mnie.