adwokat rozwód szczecin

ROZWÓD A ALIMENTY NA BYŁEGO MAŁŻONKA – ADWOKAT ROZWÓD SZCZECIN

Alimenty na dziecko po rozwodzie to sprawa oczywista. Zdecydowanie rzadziej spotykaną sytuacją, a jednocześnie budzącą wielkie emocje, jest zasądzenie alimentów na rzecz byłego małżonka.

Kiedy można żądać alimentów od byłego małżonka?

Odpowiedź każdego dobrego adwokata od spraw rozwodowych powinna być jedna: to zależy. Możliwość żądania takich alimentów związana jest przede wszystkim z tym, jakie rozstrzygnięcie zapadło w wyroku rozwodowym. Możliwe są następujące przypadki:
– żadne z Was nie ponosi winy (albo sąd – na Wasz wniosek – zaniechał orzekania o winie),
– oboje ponosicie winę,
– winę ponosi jedno z Was.

ROZWÓD BEZ ORZEKANIA O WINIE, A ALIMENTY NA BYŁEGO MAŁŻONKA – ADWOKAT ROZWÓD SZCZECIN
W przypadku rozwodu bez orzekania o winie uprawnionym do otrzymania alimentów po rozwodzie jest małżonek niewinny, który znajduje się w niedostatku (obowiązek udowodnienia tej przesłanki leży po stronie powodowej). Pojęcie niedostatku oznacza zarówno brak jakichkolwiek środków utrzymania, jak i sytuację, kiedy uzyskane środki nie wystarczają na pełne zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb osoby żądającej alimentów (usprawiedliwione potrzeby to takie, których zaspokojenie zapewni byłemu małżonkowi normalne warunki bytowania, odpowiednie do jego stanu zdrowia i wieku).

Nie jest jednak tak, że były małżonek może być całkowicie bierny i może nie podejmować żadnych aktywności w celu poprawy swojej sytuacji materialnej. Sądy w swoich orzeczeniach zawsze podkreślają, że małżonek domagający się alimentów powinien w pełni wykorzystać wszystkie możliwości uzyskania dochodów niezbędnych do zaspokojenia usprawiedliwionych własnych potrzeb – alimenty od byłego małżonka to ostateczność.

Takie same przesłanki muszą być spełnione, jeśli sąd orzekł, że oboje ponosicie winę za rozkład pożycia małżeńskiego – czyli przy rozwodzie z winy obu stron.

W omawianym przypadku obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami wygasa w razie zawarcia przez uprawnionego do alimentów nowego małżeństwa lub po upływie 5 lat od orzeczenia rozwodu (termin ten jednak może być przedłużony przez sąd rodzinny w zasadzie bezterminowo ze względu na wyjątkowe okoliczności, które udowodnić musi Twój były małżonek).

ROZWÓD Z ORZECZENIEM O WINIE, A ALIMENTY NA BYŁEGO MAŁŻONKA – ADWOKAT ROZWÓD SZCZECIN
Zgodnie z art. 60 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Z zacytowanego powyżej przepisu wynikają dwie przesłanki, które muszą być spełnione łącznie. Pierwszą przesłankę stanowi wyłączna wina rozkładu pożycia po stronie małżonka, na którego ma być nałożony obowiązek alimentacyjny. Przesłanka ta występować będzie we wszystkich przypadkach, w których orzeczenie rozwodu następuje z winy jednego tylko małżonka. Drugą przesłanką jest spowodowanie przez rozwód istotnego pogorszenia sytuacji materialnej małżonka niewinnego, niemającego jednak cech niedostatku.

Przy ocenie spełnienia przesłanki „istotnego pogorszenia sytuacji materialnej” sąd będzie porównywał sytuację materialną małżonka niewinnego z hipotetyczną sytuacją, jaka istniałaby, gdyby rozwód nie został w ogóle orzeczony i gdybyście kontynuowali wspólne pożycie małżeńskie.

Musisz jednak pamiętać, że obowiązek alimentacyjny nie jest obligatoryjny – żeby przyznane Ci zostały alimenty, musisz sam się o nie ubiegać. Przepis mówi też o tym, że „sąd może orzec” – możliwe jest zatem oddalenie powództwa, gdy będą za tym przemawiały konkretne, bardzo ważne powody.

W omawianym przypadku obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami wygasa w razie zawarcia przez uprawnionego do alimentów nowego małżeństwa. Nie ma tutaj jednak żadnego terminu granicznego – tak jak w przypadku obowiązku alimentacyjnego w przypadku braku winy (zaniechania orzekania o winie) albo winie obojga małżonków. Obowiązek ten może trwać dożywotnio, jeżeli małżonek niewinny nie zawrze nowego małżeństwa.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
Chcąc dochodzić alimentów od byłego małżonka (lub broniąc się przed takim żądaniem) musisz przygotować się na ciężką batalię sądową. Dlatego zachęcam Cię, abyś przez złożeniem pozwu skorzystał z porady adwokata i skonsultował swoją sprawę – pozwoli Ci to należycie zabezpieczyć swoje interesy, a co za tym idzie zwiększyć szanse na wygraną w sądzie.

Zapraszam do kontaktu.

ADWOKAT SZCZECIN

Adam Popławski