Adwokat Szczecin

Prawo przedsiębiorców i 5 przydatnych informacji dla Twojego biznesu!

Prawo przedsiębiorców to nowa ustawa wchodząca w skład Konstytucji Biznesu. Zastąpiła obowiązującą do nie tak dawna ustawę o swobodzie działalności gospodarczej i weszła w życie 30 kwietnia 2018 roku.Jeśli jeszcze nie zdążyłeś jej poznać albo masz wątpliwości co do ulgi na start, leasingu, zawieszenia firmy czy innych istotnych zagadnień, sprawdź 5 poniższych punktów. Oto informacje, które zdecydowanie mogą Ci się przydać, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub planujesz ją otworzyć.

 

1. Ulga na start

Poprzednia ustawa stanowiąca o prawach przedsiębiorców, zakładała, że przedsiębiorca może skorzystać z „małego ZUS-u”, czyli swoistej ulgi za składki. Nowe przepisy są jeszcze przychylniejsze dla nowopowstałych przedsiębiorstw, które mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek społecznych przez pierwszych sześć miesięcy prowadzenia działalności, zostaje im wówczas do opłacenia jedynie składka zdrowotna.

Przedsiębiorcy ci muszą jednak spełnić kilka warunków. Po pierwsze, powinna to być ich pierwsza działalność lub powinno minąć przynajmniej 60 miesięcy od zamknięcia poprzedniej firmy. Po drugie ich działalność nie może być związana z wykonywaniem pracy na rzecz byłego pracodawcy, nie mogą także zajmować się czynnościami, które wykonywali w stosunku zatrudnienia na umowę o pracę. Istotną informacją jest także, że korzystanie z ulgi na start nie ma wpływu na późniejsze skorzystanie z „małego ZUS-u”. Przedsiębiorca może więc przez pierwsze sześć miesięcy trwania działalności korzystać z ulgi na start, opłacając jedynie składkę zdrowotną, po czym może przejść na 24 miesiące obniżonego ZUS-u.

 

2. Indywidualna interpretacja przepisów

Kolejną istotną korzyścią dla przedsiębiorcy, która wynika z ustawy „prawo przedsiębiorców”, jest uprawnienie do uzyskania indywidualnej interpretacji przepisów. W ramach tej indywidualnej interpretacji przedsiębiorca może ubiegać się o wyjaśnienie zakresu oraz sposobu stosowania przepisów co do prawa podatkowego, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz daniny publicznej (zawierają się tu świadczenia, które przedsiębiorca ma obowiązek uiszczać, a także sankcje i kary pieniężne).

Wniosek o indywidualną interpretację przepisów nie może dotyczyć przeszłych wydarzeń, a wyłącznie aktualnie zaistniałych oraz przyszłych. Otrzymanie tego typu interpretacji nie jest dla przedsiębiorcy w żaden sposób obligujące, natomiast jeśli postępuje on zgodnie z wydaną interpretacją, nie może zostać za to ukarany administracyjnie lub finansowo. Warto o tym pamiętać, gdyż w przypadku wątpliwości co do przepisów, otrzymanie indywidualnej interpretacji jest swoistą ochroną dla przedsiębiorcy.

 

3. Prowadzenie działalności bez rejestracji

Następnym przywilejem przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o prawie przedsiębiorców, jest możliwość prowadzenia działalności bez jej rejestracji. Ma do tego prawo osoba fizyczna, której przychód w miesiącu nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia (czyli 1050 zł brutto w każdym miesiącu) oraz jeśli przez ostatnich 60 miesięcy dana osoba nie prowadziła działalności gospodarczej. Z tego prawa nie mogą jednak skorzystać działalności potrzebujące specjalnych pozwoleń czy koncesji.

Jakie są korzyści prowadzenia działalności bez rejestracji? Osoba, która korzysta z tego prawa, nie musi zgłaszać działalności do ewidencji przedsiębiorców, Urzędu Skarbowego, GUS-u, nie potrzebuje również numeru NIP ani REGON. Nie dotyczą jej opłaty za ubezpieczenie zdrowotne oraz składki na ubezpieczenia społeczne (poza wyjątkiem wykonywania usług oraz umowy zlecenia, wtedy zleceniodawca jest zobowiązany ubezpieczyć taką osobę). Nie trzeba wówczas płacić zaliczek na podatek ani prowadzić klasycznej księgowości, należy mieć jedynie uproszczoną ewidencję sprzedaży.
Nie trzeba także wystawiać faktur, chyba że kupujący tego zażąda w ciągu trzech miesięcy od dokonania sprzedaży lub wykonania usługi. Co więcej, w rocznym zeznaniu podatkowym można odliczyć koszty, które zostały poniesione w celu uzyskania przychodu.

 

4. Leasing

1 stycznia 2019 zmieniły się zasady rozliczania leasingu oraz eksploatowania samochodów użytkowych w obszarze działalności. Przedsiębiorca określa czy samochodu używa tylko do służbowych celów, czy też zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych. Jeśli korzysta z pierwszej opcji, musi wówczas obowiązkowo prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu według licznika samochodu. Kosztem w tej sytuacji jest 100% wydatków. Jeśli jednak wybiera użytkowanie auta służbowe i prywatne, kosztem jest 75% wydatków. Jeśli przedsiębiorca jest podatnikiem VAT, wydatkiem jest wartość netto i 50% VAT, którego się nie odlicza. Z początkiem stycznia 2019 roku nie ma już obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu samochodu, jednak wówczas kosztem jest tylko 20% wydatków dotyczących eksploatacji samochodu.

 

5. Zawieszenie działalności gospodarczej

Na korzyść przedsiębiorców zmieniono zasady zawieszenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, którego działalność jest zawieszona, nie musi opłacać ubezpieczeń społecznych, zaliczek na podatek dochodowy ani składać deklaracji VAT. Prawo to przysługuje jednoosobowym działalnościom gospodarczym oraz spółkom cywilnym. Teraz można zawiesić działalność również w sytuacji, gdy pracownicy, których się zatrudnia, są na urlopie macierzyńskim, warunkach tego urlopu lub urlopie wychowawczym czy rodzicielskim.

W świetle nowych przepisów przedsiębiorca może zawiesić działalność na czas nieokreślony, jednak nie na krócej niż 30 dni. Nie dotyczy to jednak podmiotów wpisanych do KRS, które mogą zawiesić działalność od 30 dni do 24 miesięcy. Składając wniosek o zawieszenie działalności, należy pamiętać o umieszczeniu daty ustania zawieszenia. Po upływie tego terminu działalność automatycznie zostaje wznowiona. Warto pamiętać, że od tego czasu przedsiębiorca ponownie ma obowiązek odprowadzania składek, podatku oraz deklaracji VAT.

Jako że Konstytucja Biznesu wraz z ustawą Prawo przedsiębiorców są jednymi z najważniejszych punktów odniesienia dla polskiej gospodarki rynkowej, zdecydowanie warto znać treść ustawy oraz wynikające z niej obowiązki i prawa przysługujące przedsiębiorcom. Dzięki temu zaoszczędzisz, korzystając z ulgi na start, świadomie podejmiesz decyzję dotyczącą leasingu samochodu na działalność gospodarczą, czy skorzystasz z indywidualnej interpretacji przepisów w przypadku wszelkich wątpliwości.

ADWOKAT SZCZECIN

Adam Popławski