Adwokat Szczecin

Kontakty ojca z dzieckiem po rozwodzie, czyli co może tata?

Liczba rozwodów w Polsce rośnie lawinowo, a 96% z nich kończy się przyznaniem opieki nad dzieckiem matce.Często więc dostaję pytania: co w tej sytuacji może zrobić tata? Czy ma prawo do niezakłóconego kontaktu z dzieckiem? I co to pojęcie właściwie obejmuje? Ile rozpraw sądowych, tyle możliwych scenariuszy. Zacznę więc od początku.

 

Prawo dziecka: mieć mamę i tatę

Rozwód nie rozgrywa się tylko wokół praw małżonków do majątku lub dzieci. Zadaniem sądu jest przede wszystkim zadbanie o dobro dziecka, a tym samym o jego prawo do obojga rodziców. Niezależnie od podziału władzy rodzicielskiej i przyznanej opieki, zarówno mama, jak i tata mają prawo o raz obowiązek kontaktować się z córką lub synem. Wyjątek stanowią sytuacje, w których utrzymywanie relacji zagrażałoby psychicznemu lub fizycznemu zdrowiu dziecka.

Jeżeli więc jesteś ojcem i zostałeś pozbawiony praw rodzicielskich albo prawa te zostały Ci ograniczone, to pamiętaj – nie blokuje Ci to możliwości spędzania czasu z dzieckiem.

 

Kontakt ojca z dzieckiem

Zasady kontaktów z dzieckiem możesz ustalić wspólnie z byłą żoną/partnerką, czyli zawrzeć porozumienie wychowawcze. To swego rodzaju umowa, która może też określać:
• na jakich warunkach będziesz widywał się ze swoim synem lub córką,
• wysokość alimentów i termin ich wypłacania,
• kwestie dotyczące ferii, wakacji i świąt dziecka,
• kontakty dziecka z dziadkami,
• ścieżkę kształcenia dziecka.

Kontakty możecie również ustalić u mediatora.

Jeżeli jednak Twoje relacje z matką dziecka uniemożliwiają polubowne załatwienie sprawy, to o uregulowanie kontaktów z dzieckiem możesz wystąpić do sądu. Zastanawiasz się jak to zrobić? Zasady sporządzania takiego wniosku zawarłem w jednym z poprzednich artykułów.

Jako rodzic, możesz kontaktować się z dzieckiem na różne sposoby:
• poprzez spotkania w miejscu zamieszkania,
• wspólne wyjazdy,
• korespondencję.

 

Podejmowanie decyzji w sprawie dziecka

Prawo do osobistego kontaktu to tylko jedna z kwestii dotyczących rodzica i dziecka, ponieważ równie ważna może być dla Ciebie możliwość podejmowania decyzji w sprawie jego dalszego rozwoju. Rodzic z pełnymi prawami rodzicielskimi może decydować o dziecku na równi z jego drugim opiekunem (zazwyczaj jest to matka). Jednak nawet jeśli masz ograniczone prawa, prawdopodobnie nadal będziesz mógł współdecydować o najważniejszych/najistotniejszych sprawach dotyczących syna lub córki:
• kwestiach zdrowotnych, takich jak sposób leczenia,
• zajęciach pozaszkolnych,
• miejscu zamieszkania,
• wyborze szkoły,
• wyjazdach wakacyjnych.

Pamiętaj, że sąd we wszystkich swoich decyzjach kieruje się dobrem dziecka. Często to właśnie dziecko płaci najwyższą cenę za konflikty rodziców, dlatego jeżeli chcesz przedstawić na rozprawie skuteczną argumentację przemawiającą za równymi prawami rodzicielskimi, skonsultuj swoją sytuację z adwokatem. Nie warto popełniać błędów, które mogą zaważyć na Twoim rodzicielstwie.

ADWOKAT SZCZECIN

Adam Popławski