Niegodność dziedziczenia – czym jest i kogo dotyczy?

Nie każdy spadkobiorca powinien odziedziczyć po zmarłym spadek, nawet wtedy, gdy został mu on zapisany przez zmarłego w testamencie. Choć podważenie testamentu zmarłego i pozbawienie danej osoby spadku wydawać nam się może kuriozalne, często ma miejsce wtedy, gdy zachodzą ku temu odpowiednie przesłanki.

 

Kiedy więc możemy pozbawić danego spadkobiorcy spadku po zmarłym. Wtedy, gdy dziedziczenie spadkobiorcy po spadkodawcy mogłoby spotkać się z powszechnym poczuciem niesprawiedliwości czy wyrządziłoby innym spadkobiorcom krzywdę.

 

 

Działania, które można uznać za podstawne do uznania spadkobiorcy za niegodnego otrzymania spadku, to między innymi:

– dopuszczenie się przez spadkobiorcę ciężkiego przestępstwa wobec spadkodawcy,

– nabycie spadku drogą podstępu,

– stosowanie gróźb wobec spadkodawcy,

– ukrycie, umyślne zniszczenie bądź podrobienie lub przerobienie testamentu przez spadkobiorcę.

 

W sytuacji gdyby spadkobiorca dokonał wyżej wymienionych, haniebnych, czynów wobec spadkodawcy, zostaje on wyłączony od dziedziczenia.

 

Kto może wystąpić z wnioskiem uznania danego spadkobiorcy za niegodnego otrzymania spadku. W zasadzie może dokonać tego każdy, kto w jakiś sposób jest w stanie uzasadnić w tym swój interes. By taki wniosek został przez sąd rozpatrzony należy złożyć go w ciągu jednego roku od dnia, w którym osoba składająca wniosek dowiedziała się o niemoralnym czynie/zachowaniu spadkobiorcy, i nie później niż przed upływem trzech lat od otwarcia spadku.

adwokat Adam Popławski