koronawirus a wakacje

KORONAWIRUS A WYCIECZKA

Małymi krokami zbliża się sezon letni, na który większość z nas zaplanowała wyjazdy zarówno krajowe, ale i zagraniczne. Chociaż początkowo sytuacja związana z epidemią koronawirusa nie wydawała nam się czymś długotrwałym, tak dzisiaj mamy już wyraźne sygnały, które pozwalają nam przypuszczać, że nasze plany wakacyjne w 2020 roku ulegną zmianie i zamiast na piaszczystych plażach spędzimy je w domu lub na działce.

 

KORONAWIRUS A WYCIECZKA – REZYGNACJA Z WYCIECZKI PRZEZ KONSUMENTA

 

Powstaje zatem pytanie, w jakiej sytuacji możemy odstąpić od umowy na wykupioną przez nas wycieczkę (zrezygnować z niej)? Zgodnie z przepisami konsument (podróżny) może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego.

 

W takim przypadku konsument (podróżny) może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

 

Epidemia koronawirusa ma charakter siły wyższej, czyli stanowi zjawisko zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezależne od człowieka. Koronawirusa nie można było przewidzieć i w żaden sposób mu zapobiec. Zatem jeżeli w miejscu, gdzie mieliśmy się udać na zaplanowany wypoczynek panuje epidemia koroawirusa, to możemy odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej.

 

KORONAWIRUS A WYCIECZKA – ROZWIĄZANIE UMOWY PRZEZ ORGANIZATORA

 

Umowa może zostać również rozwiązana z inicjatywy organizatora. W sytuacji, gdy organizator nie może zrealizować umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności może on od niej odstąpić, o ile powiadomił konsumenta (podróżnego) o takiej decyzji, niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jako „nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności” z pewnością traktować trzeba tę epidemię.

 

W przypadku rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej przez jej organizatora, powinien on dokonać pełnego zwrotu konsumentowi (podróżnemu) wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia.

 

KORONAWIRUS A WYCIECZKA – VOUCHER OD ORGANIZATORA

 

Zamiast zwrotu konsumentowi (podróżnemu) wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej – czyli najczęściej zwrotu równowartości zaliczki – organizator wycieczki może zaproponować voucher do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych. Konsument może się zgodzić na przyjęcie vouchera, ale nie ma takiego obowiązku – jeżeli nie zgodzi się na przyjęcie bonu, to powinien otrzymać zwrot dokonanych przez siebie wpłat w pełnej wysokości i bez żadnych potrąceń.

 

Niezależnie od podjętej decyzji należy pamiętać o wadach każdego rozwiązania:

– w przypadku żądania zwrotu dokonanych wpłat – organizator może je zwrócić po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez konsumenta (podróżnego) o odstąpieniu od umowy lub powiadomienia o rozwiązaniu umowy przez organizatora turystyki;

– w przypadku przyjęcia vouchera – musi on zostać wykorzystany w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna.

 

KORONAWIRUS A WYCIECZKA – KIEDY MOŻNA ZREZYGNOWAĆ Z WYCIECZKI?

 

Tak jak zostało to wskazane powyżej – odstąpić od umowy na wycieczkę (zrezygnować z niej) można w przypadku wystąpienia „nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie”. Oczywistym jest, że oświadczenie od odstąpieniu od umowy na wycieczkę składane będzie przed jej terminem. Musi być jednak złożone w momencie, kiedy będzie pewne, że epidemia koronawirusa w miejscu docelowym naszej wycieczki nie będzie opanowana w terminie naszego wyjazdu.

 

Aktualnie – na dzień 04 maja 2020 roku – sytuacja związana z epidemią koronawirusa rozwija się bardzo dynamicznie i trudno przewidywać, kiedy nastąpi unormowanie oraz zniesienie obostrzeń, a co za tym idzie otwarcie rynku turystycznego.