Adwokat Szczecin

Zmiany w małżeństwach Kościelnych

Od 1 czerwca 2020 roku w Kościele katolickim będą obowiązywały nowe przepisy dotyczące zawierania małżeństw kanonicznych.Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego stanowi nowelizację przepisów kościelnego prawa małżeńskiego, które obowiązywały przez ostatnie 300 lat.

 

Nowe regulacje

Celem nowych regulacji jest realizacja wyzwań, które stawiane są ówcześnie przed Kościołem katolickim. Należy bowiem zauważyć, że z roku na rok rośnie liczba małżeństw zawieranych przez katolików z osobami należącymi do innych religii i wyznań, a także z ateistami. Co więcej, rośnie również liczba zawieranych małżeństw, w których jedno z małżonków było wcześniej w małżeństwie cywilnym lub żyło w konkubinacie. W nowelizacji więc pojawią się procedury postępowania w tych już nie nietypowych a standardowych sytuacjach, z jakimi musi zmierzyć się Kościół katolicki. Hierarchowie Kościoła dopuszczają więc zawarcie związku małżeńskiego w tego typu sytuacjach, ale warunkiem tego jest po pierwsze, odbycie szeregu spotkań duszpasterza z narzeczonymi oraz szczera rozmowa na temat uczucia ich łączącego oraz pewność księdza, że dziecko z takiego związku będzie wychowywane w wierze katolickiej.

 

Protokół do zawarcia związku

Przed uroczystością zaślubin zostanie podpisany przez parę narzeczonych protokół, który potwierdzi ich gotowość do zawarcia związku małżeńskiego. Nowością będzie również rozpoczęcie spisywania protokołu od wspólnej modlitwy „Ojcze nasz” oraz od złożenia w obecności kapłana przysięgi mówienia prawdy. Regulacje te mają nadać protokołowi mocy prawnej i przekonać przedstawiciela Kościoła, iż pomimo różnic wyznaniowych narzeczeni są gotowi na zawarcie trwałego związku małżeńskiego.

Nowością będzie też obowiązek spisania owego protokołu w parafii, w której para bierze ślub. Warto zaznaczyć, że Państwo Młodzi mogą wziąć ślub w dowolnej parafii na terenie kraju, nie musi to być więc ich właściwa parafia. Obowiązek ten zostanie wprowadzony po to, by uniknąć zamieszania, które powstawało wtedy, gdy para narzeczonych podpisywała protokół w swojej właściwej parafii, a następnie udawała się na uroczystość zaślubin do innej.

 

Miejsce zaślubin

Autorzy nowelizacji podkreślają również chęć uregulowania procedury zawarcia małżeństwa dla par, które z uwagi na łatwość przemieszczania się i podróżowania, często zmieniają swoje miejsce pobytu, czasowo wyjeżdżają za granicę lub chcą pobrać się poza granicami kraju. Zwierzchnicy Kościoła w nowelizacji ustawy zaznaczyli jednak, że choć ułatwiają takim parom zawrzeć związek małżeński, jedynym właściwym miejscem zaślubin jest kościół lub kaplica. Nie zostanie więc wydana zgoda na zawarcie związku małżeńskiego parze, która będzie chciała naśladować zachodnie wzorce i wziąć ślub poza miejscami świętymi. Zgodę na tego typu uroczystość, jedynie w wyjątkowych okolicznościach, może wydać ordynariusz miejsca lub w przypadku ślubu z mszą świętą – biskup diecezjalny.

ADWOKAT SZCZECIN

Adam Popławski