Testament własnoręczny – czy jest wiążący?

Testament własnoręczny – czy jest wiążący?

 

Spisywanie testamentu dla wielu stanowi przykry obowiązek. Nic w tym dziwnego, wolimy myśleć o życiu doczesnym, a nie o tym co będzie potem. Jednak warto już dziś zadbać o tę kwestię, aby później nie musieć do niej wracać i martwić się na zapas. Wyjaśnijmy więc, czy wystarczy własnoręcznie spisać testament, aby był ważny i jak to zrobić najlepiej?

 

Testament własnoręczny – czym jest?

 

Testament własnoręczny to podstawowy rodzaj testamentu. Może on zostać sporządzony przez każdego, kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Co najważniejsze -testament musi zostać sporządzony własnoręcznie i nie mogą w tym pomagać osoby trzecie. Do spisania testamentu własnoręcznego nie są potrzebni świadkowie. Ponadto testament można przechowywać zarówno w domu, jak i u notariusza.

 

Co powinien zawierać testament własnoręczny?

 

Testament własnoręczny powinien:

  • zostać napisany w całości pismem ręcznym przez spadkodawcę;
  • powinien być podpisany przez spadkodawcę;
  • musi być także opatrzony datą.

 

Testament napisany pismem odręcznym

 

Kodeks cywilny stanowi jasno, że spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą.

 

Jak powinien być spisany testament własnoręczny? Co do tej kwestii prawo pozostawia pewną dowolność. Nie ma regulacji co do narzędzia piśmienniczego, którym powinien być on spisany, ani nośnika pisma. Najlepiej zrobić to oczywiście na papierze i długopisem lub piórem, tak aby nie było możliwości wymazania lub zamazania zapisów – niewskazane jest na przykład używanie ołówka. Testament musi być także czytelnie zapisany, nie pozostawiając wątpliwości co do zapisów.

 

Warto dodać, że ważny będzie testament pisany narzędziem trzymanym w inny sposób niż ręką, m.in. palcami nogi, ustami czy protezą, w przypadkach, jeśli testator nie ma możliwości sporządzenia testamentu własnoręcznie, z powodu np. choroby.

 

Podpisany przez spadkodawcę

 

Prawodawca zwraca uwagę na konieczność podpisu testamentu przez spadkodawcę. Uznany zostanie każdy znak graficzny, który pozwoli na bezsporną identyfikację autora oświadczenia woli. Najlepiej podpisać dokument pełnym imieniem i nazwiskiem lub pierwszą literą imienia i nazwiskiem. Tak, aby nie pozostawiać wątpliwości co do autentyczności podpisu. Podpisem nie może być tzw. parafa lub inny znak graficzny wykonany jego ręką, czyli podpis nieczytelny.

 

Musi być możliwość odczytania nazwiska.

 

Ważne jest także miejsce naniesienia podpisu. Tak jak w przypadku większości dokumentów, tutaj również powinien być on naniesiony na końcu dokumentu. Chyba że istnieją przesłanki ku temu, aby zamieścić go w innym miejscu.

 

Nie zapomnij o dacie.

 

Pamiętajmy jednak, że brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego. Warunkiem jest tutaj brak wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu. Czyli jeśli np. nie leżał on już w tym czasie obłożnie chory, nie mając możliwości sporządzenia dokumentu.

 

Data jest również istotna w odniesieniu do sytuacji, w której testator przygotował kilka testamentów. Wówczas ważnym dokumentem jest ten, który powstał jako ostatni.

 

Okazuje się, że sporządzenie testamentu własnoręcznego jest jak najbardziej wiążące. Powinien on zawierać kilka elementów wskazanych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Może warto zająć się tą kwestią już dziś i spać spokojnie?

 

Masz wątpliwości? Skorzystaj z pomocy adwokata!

 

Jeżeli masz inne pytania w zakresie testamentów lub chcesz skonsultować swoją sytuację, to zapraszam Cię do kontaktu ze mną i moją kancelarią adwokacką.

 

 

adwokat Adam Popławski