Radio Plus mediacje szczecin

Mediacje w Radiu Plus Szczecin

W dniu 02 lutego 2017 roku byłem gościem audycji redaktora Michała Kaczmarka „Z widokiem na Szczecin” w Radiu Plus.

 

Razem ze Zbigniewem Machowskim (radcą prawnym i mediatorem) oraz Joanną Dudziak (mediatorem i założycielką Centrum Mediacji i Negocjacji Biznesowych – Mediacje Szczecin) omówiliśmy dla słuchaczy szczecińskiego Radia Plus zalety mediacji, czyli jednej z alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

 

Adwokat Adam Popławski - Mediacje Szczecin

 

Odpowiadając na pytania redaktora zwróciłem uwagę na to, że przeprowadzenie mediacji pozwala na tańsze i szybsze rozwiązania sporu prawnego. Mediacja pozwala również osiągnąć rozstrzygniecie, które satysfakcjonuje obie strony. Ugoda jest bowiem zgodnym stanowiskiem obu stron – w przeciwieństwie do wyroku sądowego, który co do zasady uwzględnia interesy tylko jednej z nich. Nie bez znaczenia jest również to, że dobrowolne zakończenie sporu i wypracowanie ugody często pozwala na zachowanie wzajemnych relacji między stronami (co jest niezmiernie istotne w sprawach rodzinnych oraz w stosunkach między przedsiębiorcami).

Dyskutując zwróciliśmy słuchaczom uwagę na fakt, że obecnie do mediacji kierowanych jest przez sądy średnio około 4.200 spraw rocznie, czyli około 0,05% wszystkich spraw sądowych (szacuje się bowiem, że obecnie w polskich sądach jest ponad 9 milionów spraw). Stąd konieczna jest większa aktywność Sądów, które – co wprost wynika z przepisów prawa – w każdym stanie postępowania sądowego powinny dążyć do ugodowego załatwienia sprawy, w szczególności przez nakłanianie stron do mediacji. Obowiązek ten jest obecnie często przez sądy zaniedbywany, stąd inicjatywą powinni wykazywać się zawodowi pełnomocnicy (adwokaci i radcowie prawni). Konieczne jest również zwiększenie świadomości prawnej wszystkich obywateli w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Dlatego niezbędne jest prowadzenie na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim akcji informacyjnych oraz edukacyjnych. Nie ulega również wątpliwości, że pomimo znowelizowania przepisów Kodeksu postępowania cywilnego dotyczących mediacji, konieczna jest dalsza systemowa reforma tej instytucji.

Tych, którzy nie mogli wysłuchać audycji, a chcieliby dowiedzieć się więcej na temat mediacji odsyłam do notatki, którą umieściłem na podstronie Mediacje.

 

Zaproszenie na Tydzień Mediacji w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie – Mediacje Szczecin

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam również na mój wykład na temat mediacji w sprawach cywilnych, który odbędzie się w dniu 08 lutego 2017 roku, o godzinie 17:30 w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie.

ADWOKAT SZCZECIN

Adam Popławski