Firmy

Dla Firm

Sam, prowadząc kancelarię, jestem przedsiębiorcą. Dlatego rozumiem bolączki innych osób, mających własną działalność gospodarczą. Moim zadaniem jest przewidzieć problemy, które możesz napotkać oraz rozwiązać te już istniejące. Zapewniam Ci komfortowe warunki prowadzenia firmy – ja zajmuję się kwestiami prawnymi, a Ty tym, na czym znasz się najlepiej – prowadzeniem swojej firmy.

Oferuję zarówno doraźną pomoc, jak i stałą obsługę – na przykład na podstawie miesięcznego ryczałtu.

Obsługa prawna przedsiębiorców oraz podmiotów gospodarczych (w szczególności spółek prawa handlowego, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, fundacji i stowarzyszeń) obejmuje przede wszystkim:

Sporządzanie i weryfikowanie
dokumentów

Pomagam przedsiębiorcom w założeniu i prowadzeniu z sukcesem działalności gospodarczej. W tym zakresie przygotowuję wszelkie niezbędne dokumenty, a w szczególności:

• akty założycielskie (umowy spółek, statuty fundacji i stowarzyszeń), akty wewnętrzne oraz projekty uchwał organów;
• wnioski o rejestrację zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym;
• wnioski o upadłość likwidacyjną i upadłość z możliwością zawarcia układu.
 
Weryfikuję również pod względem prawnym dokumenty sporządzone przez Klientów.

Negocjowanie umów

W imieniu swoich Klientów przygotowuję projekty umów i uczestniczę w procesie negocjacyjnym, aż do ich zawarcia. Przemyślana, precyzyjna i poprawna pod względem formalnym

umowa to często klucz do powodzenia danego przedsięwzięcia biznesowego i gwarancja jego powodzenia w przyszłości.

Spory sądowe i administracyjne

Kiedy sporu nie można załatwić polubownie lub na drodze mediacji, konieczne jest wdanie się w spór sądowy.Prowadzę w imieniu swoich Klientów postępowania sądowe przed sądami

gospodarczymi, cywilnymi i administracyjnymi. Zawsze wskazuję Klientom strategię prowadzenia danego postępowania sądowego ustaloną w taki sposób, aby jak najlepiej oraz jak najpełniej zabezpieczyć dochodzone roszczenie oraz w pełni wykorzystać istniejący w sprawie materiał dowodowy.

Sprawy karne gospodarcze
i karnoskarbowe

Prowadzenie firmy to nie tylko ryzyka natury ekonomicznej. Nierzadko z prowadzeniem działalności gospodarczej wiążą się również zagrożenia o charakterze prawnokarnym. W związku z tym

pomagam przedsiębiorcom, członkom zarządów, dyrektorom finansowym, księgowym oraz wszystkim innym osobom zagrożonym odpowiedzialnością karną i karnoskarbową– poczynając od etapu zatrzymania, poprzez postępowanie przygotowawcze, jurysdykcyjne, kończąc na wykonawczym. Reprezentuję osoby obwinione, podejrzane i oskarżone. Pomagam także osobom pokrzywdzonym przestępstwem, reprezentując i chroniąc ich interesy.

Windykacja

Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzykiem niewypłacalności kontrahentów. Dlatego też oferuję pomoc w skutecznym i szybkim dochodzeniu wszelkich należności na etapie przedsądowym, sądowym, egzekucji komorniczej.

Skup się na swoim biznesie
Pozwól mi rozwiązać swoje problemy prawne

Skontaktuj się ze mną